Harmonogram wydarzeń

Jesteś tu: » Strona Główna » Harmonogram wydarzeń

Harmonogram wydarzeń w Szkole Podstawowej w Starczy

w roku szkolnym 2018/2019                                                                                                                                              

WRZESIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

03.09.2018r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Inauguracja nowego roku szkolnego

Dyr. Szkoły, T. Żak

2.

07.09.2018r.

Przepisy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą. Przepisy drogowe. Regulamin dojeżdżania.

K.Grzyb, Wychowawcy klas

3.

14.09.2018r.

„Pamięć historii żyje w nas…” 79 rocznica wybuchu II wojny światowej,
17 września 1939 r.

I.Baur – Klecha, M. Grotecki

4.

21.09.2018r.

Udział w akcji sprzątanie świata

B. Blachnicka

5.

24.09.2018r.

Spotkanie nr 1 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Wszyscy nauczyciele

6.

26.09.2019r.

Dzień Języków Europejskich

A.Czapla, M.Bogacka, B. Machoń

7.

28.09.2018 r.

Dzień Chłopaka – Wybory „Naj… chłopaka”

J.Jeziorowska

8.

20.09.2018r.

Konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej „Jesień w kolorze rudym i czerwonym”

E. Lisek

9.

Wrzesień 2018 r.

Debata szkolna klas VI-VIII i III gim.

T. Żak

 

PAŹDZIERNIK

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

12.10.2018r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

A.Kadłubek, M. Badora, K.Lamch, D.Macherzyńska, M.Grotecki

2.

Do 15.10.2018r.

Konkurs plastyczny „Sto lat Polsko”- Edukacja wczesnoszkolna I-III

A.Ratyna

3.

16.10.2018r.

Dzień Papieski

E.Filipek, A. Jurczyk

4.

19.10.2018r.

Ślubowanie klas I. Przyjęcie w poczet uczniów.

E.Jędrzejewska, A. Wójcik

5.

25.10.2018r.

Konkurs plastyczny „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna”

E.Lisek

6.

Do 31.10.2018r.

Konkurs plastyczny „Jestem wolny od uzależnień”

T.Żak

7.

Do 31.10.2018r.

Konkurs na wiersz „100 lat wolnej Polski”

M. Badora

8.

Do 31.10.2018r.

Otrzęsiny klas IV

M. Badora, E. Pijet, K. Grzyb

9.

Październik 2018r.

I etap szkolny Konkursu Ortograficznego „Gżegżółka”

K. Hak

10.

Październik 2018r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery – projekt z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Bądź architektem swojego szczęścia”

T.Żak

 

LISTOPAD

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

01.11.2018r.

Święto Zmarłych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

2.

02.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

3.

05.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego - SP (etap szkolny)

K. Hak

4.

06.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki - SP (etap szkolny)

E.Pijet, K.Lamch
5.

07.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego - SP (etap szkolny)

A. Czapla
6.

08.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii - SP (etap szkolny)

I. Baur - Klecha
7.

09.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii - SP (etap szkolny)

B.Blachnicka

8.

09.11.2018r.

Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Narodowe Święto Niepodległości

M.Nartowska, I.Baur-Klecha, M.Badora, A.Ratyna, K.Hak, K.Janus

9.

12.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z biologii - SP (etap szkolny)

J.Jeziorowska

10.

11.11.2018r.

Wydanie Jubileuszowe na 100-lecie niepodległości
– szkolna gazetka "Dzyń-dzyń"

K.Hak

11.

12.11.2018r.

Święto Odzyskania Niepodległości. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

12.

20.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki - G (etap szkolny)

E.Olczak

13.

22.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii - G (etap szkolny)

I.Baur - Klecha

14.

22.11.2018r.

Konkurs plastyczny „Co to znaczy, że jestem życzliwy”

E.Lisek

15.

23.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii - G (etap szkolny)

B.Blachnicka

16.

28-30.11.2018r.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gim

T.Żak, M.Bogacka, E.Olczak

17.

21-23.11.2018r. 27-29.11.2018r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

K.Hak, A.Czapla,

18.

28.11.2018r.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z fizyki - G (etap szkolny)

E.Olczak

19.

29.11.2018r.

Dyskoteka andrzejkowa.

Wychowawcy klas

20.

Do 30.112018r.

Wolontariat – Paczka dla hospicjum (Mikołaj)

M.Bogacka, D.Micuda

 

GRUDZIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

03.12.2018r.

Spotkanie nr 2 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

2.

03.12.2018r.

Kiermasz świąteczny

M.Badora, M.Nartowska, D.Macherzyńska

3.

4-6.12.2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gim

T.Żak, M.Bogacka, E.Olczak

4.

06.12.2018r.

Mikołaj w szkole

J.Jeziorowska, D.Micuda

5.

14.12.2018r.

Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Poeci Regionu Częstochowskiego” pod patronatem Starosty Częstochowskiego „Moja mała ojczyzna” recytacja utworów o treści patriotycznej.

T. Żak

6.

20.12.2018r.

Konkurs plastyczny w świetlicy szkolnej „Mój wymarzony zawód”

E.Lisek

7.

21.12.2018r.

Spotkanie wigilijne uczniów i nauczycieli

Ks. A.Jurczyk, E.Filipek, K.Janus

8.

23-31.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

STYCZEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

Styczeń 2019r.

Konkursy przedmiotowe – II etap rejonowy.

B.Blachnicka

2.

Styczeń 2019r.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gim

T.Żak

3.

Styczeń 2019r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

A.Czapla, K. Hak

4.

13.01.2019r.

Finał WOŚP

A.Ratyna, M. Badora

5.

21.01.2019r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ocen do dziennika papierowego i elektronicznego.

 

6.

23-24.01.2019r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i plenarna (śródroczna).

 

7.

24.01.2019r.

Konkurs pięknego czytanie w świetlicy szkolnej

E.Lisek

8.

28.01.2019r.

Spotkanie nr 3 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

9.

Styczeń 2019r.

II etap konkursu ortograficznego „Gżegżółka”

K.Hak

10.

Styczeń 2019r.

Konkurs plastyczny dla klas I-III „My English Pictionary”

M.Gorzelak

 

LUTY

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

07.02.2019r.

Zabawa karnawałowa. Choinka Noworoczna.

E.Lisek, H. Wąsowicz, M. Grotecki

2.

07.02.2019r.

Konkurs plastyczny „Mały człowiek dużo wie i bezpiecznie czuje się”

E.Lisek

3.

08.02.2019r.

Apel o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych „Bezpiecznie spędzam Ferie Ziomowe”

K. Grzyb

4.

08.02.2019r

Walentynki

J.Jeziorowska, D.Micuda

5.

11-24.02. 2019r.

Ferie zimowe

 

6.

27.02.2019r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – III etap konkursu ortograficznego „Gżegżółka”

K.Hak

7.

28.02.2019r.

Pasowanie na czytelnika

D. Micuda

8.

Luty 2019r.

Bezpieczny Internet – bezpiecznie w sieci

A.Włodarczyk

 

MARZEC

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

06.03.2019r.

Międzyszkolny Konkurs z języka polskiego „Ortogram”

M.Badora

2.

08.03.2019r.

Dzień Kobiet – apel

J.Jeziorowska, B.Machoń, K.Janus

3.

14.03.2019r.

Konkurs plastyczny „Jestem życzliwy pomagam innym”

E.Lisek

4.

18-23.03.2019r.

Obchody Tygodnia Patrona SP w Starczy

A.Włodarczyk,I.Baur-Klecha, E.Pijet, D.Micuda, E.Cipior, K.Hak, B.Blachnicka, A.Czapla, K.Ludzińska

5.

21.03.2019r.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.

E.Pijet, K.Lamch, E.Olczak

6.

21.03.2019r.

Jesteśmy gospodarzami szkoły

J.Jeziorowska, M.Nartowska, Wychowawcy klas

7.

Marzec 2019r.

Hospicjum – Wielkanoc

M. Bogacka

8.

Marzec 2019r.

Konkurs języka angielskiego  FOX

A.Czapla, M. Bogacka

9.

Marzec 2019r.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”

K.Hak

 

KWIECIEŃ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

02.04.2019r.

Zaświeć się na niebiesko – Dzień Autyzmu

A.Kadłubek, K.Lamch, A.Ratyna,M.Nartowska

2.

10.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna

T.Żak

3.

11.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny- część matematyczno-przyrodnicza

B.Blachnicka

4.

12.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

M.Bogacka

5.

15.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

K.Hak

6.

16.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

E.Pijet, K.Lamch

7.

17.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

A.Czapla

8.

18-23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9.

24.04.2019r.

Konkurs plastyczny „Ratujmy naszą planetę”

E.Lisek

10.

26.04.2019r.

Dzień Ziemi

B.Blachnicka, E.Olczak, A.Włodarczyk

11.

30.04.2019r.

228 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – apel.

K.Lamch, A.Ratyna, D.Macherzyńska, K.Janus

12.

Kwiecień 2019r.

Czy znamy i umiemy zaśpiewać te utwory – festiwal pieśni patriotycznej

K.Janus

13.

Kwiecień 2019r.

Konkurs Jurajski

E.Pijet

 

MAJ

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

01.05.2019r.

Święto pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

2.

02.05.2019r.

Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 

3.

03.05.2019r.

Święto Konstytucji 3-go Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

4.

13.05.2019r.

Spotkanie nr 4 wychowawców wszystkich klas z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

5.

23.05.2019r.

Konkurs plastyczny  „Spędzam wolny czas z bliskimi i rodziną”

E.Lisek

6.

24.05.2019r

Dzień Matki-akademia/Trzymaj Formę

E.Olczak, A.Włodarczyk, K.Hak, B.Blachnicka, L.Kot, J.Dukat, E.Pijet

7.

31.05.2019r

Międzynarodowy Dzień Dziecka „Rodzinny piknik patriotyczny”

A.Wójcik, E.Cipior, E.Lisek,

H. Wąsowicz, Wychowawcy klas

8.

Maj 2019r.

Konkurs Języka Angielskiego „The Master of English”

A.Czapla, M.Bogacka9

9.

Maj 2019 r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Bliżej Ekologii"

M.Szczepanik, B.Blachnicka, J.Jeziorowska

 

CZERWIEC

L.p.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

1.

04.06.2019r.

IV Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów klas VI „EKO-LICZNIK 2019”

 

B.Blachnicka

2.

07.06.2019r.

Powiatowy Konkurs Muzyczny „Piosenka jest dobra na wszystko”

K.Janus

3.

10.06.2019r.

Termin wystawienia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

4.

11.06.2019r

Szkolny projekt edukacyjny uczniów klasy III Gim.

 

5.

12-13.06.2019r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i plenarna (roczna).

 

6.

13.06.2019r.

Konkurs plastyczny „Jestem dzieckiem, ale mam swoje prawa i obowiązki”

E.Lisek

7.

14.06.2019r.

Apel o bezpieczeństwie w czasie wakacji

K.Grzyb

8.

16.06.2019r.

Powitanie Przedszkolaków

K.Hak, A.Czapla

9.

Czerwiec 2019r.

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

B.Machoń

10.

20.06.2019r.

Święto Bożego Ciała. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

11.

19.06.2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gim. Wakacje.

A.Kadłubek, K.Lamch, J.Jeziorowska, B.Blachnicka, K.Janus